Finalist: Alejandro Medina

In La Guajira, een woestijngebied in het Noorden van Colombia,  sterven jaarlijks vele kinderen door een tekort aan veilig drinkwater. Changemaker Challenge finalist Alejandro wil dit met zijn uitvinding tegengaan.

De inheemse volken in La Guajira worden elke droogteperiode weer geteisterd door waterschaarste. Door de ligging in een woestijn aan zee, hebben zij enkel toegang tot zeewater of zout grondwater. Uiteraard is dit – door het zout – niet geschikt voor consumptie. Alejandro Medina studeert Water supply engineering aan de Unesco-IHE en wil een prototype bouwen waarmee hij zout uit water kan filteren. Hiervoor wil hij moderne kennis combineren met inheemse methoden en lokale materialen. Zo zorgt hij niet alleen voor schoon drinkwater maar ook voor culturele empowering. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat de lokale bevolking de prototypes zelf kan bouwen en implementeren.

Het winnen van de Changemaker Challenge zal Alejandro in staat stellen om zijn prototype te ontwikkelen en te testen in zijn thuisland Colombia.