Finalist: Mohammad Rafiqul Islam

Bijna nergens zijn de gevolgen van klimaatverandering zo zichtbaar als in Bangladesh, het thuisland van Changemaker Challenge finalist Mohammed. Periodes van extreme droogte en overstromingen wisselen elkaar af, met drinkwatercrises tot gevolg. Mohammed wil onderzoeken of het mogelijk is om regenwater te cultiveren met behulp van microkrediet.

Met het prijzengeld van de Changemaker Challenge wil Mohammed zijn onderzoek in Bangladesh bekostigen.