Finalist: Gayathri Jaikumar

Mosselen, honing, melk: in steeds meer producten worden micro- en nanoplastics aangetroffen. Changemaker Challenge finalist Gayathri wil onderzoeken hoe deze piepkleine plastic deeltjes worden doorgegeven in het maritieme ecosysteem. Daarvoor begint ze bij de basis: watervlooien!

Gayathri Jaikumar studeert Biologie aan de Universiteit van Leiden. Met haar onderzoek wil ze een kenniskloof dichten die nu bestaat in de studie van micro- en nanoplastics. Want er is nog maar nauwelijks bekend wat de invloed van deze kleine deeltjes is op de micro-organismen aan de basis van onze voedselketen. Door te onderzoeken wat het effect van de plastic deeltjes is op de opname, gezondheid en reproductie van watervlooien, kan Gayathri hier een beeld van schetsen. In een laboratorium zal ze de effecten van blootstelling aan twee typen microplastics onderzoeken. Te weten: primaire microplastics – dit zijn opzettelijk geproduceerde deeltjes die voorkomen in cosmetica – en secundaire microplastics; de kleine deeltjes waarin plastic afbreekt.

Met het onderzoeksgeld van de Changemaker Challenge wil Gayathri haar studie verder uitbreiden met onderzoek naar de larven van een libelle, die watervlooien op ‘t menu hebben staan. Door te bekijken wat er met deze larven gebeurt na het eten van – aan microplastics blootgestelde watervlooien – kan Gayathri zien of microplastics kunnen worden doorgegeven van het ene organisme op de ander.