Plastic Soup op ‘t menu

Plastics hebben de eigenschap dat ze als een soort spons persistente gifstoffen (Persistent Organic Pollutants of POPs) aantrekken, zoals polychlorobifenyl (PCBs) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). Dit geldt voor vijf van de meest geproduceerde plastics, waaronder polyethyleen (PE), polyethyleentereftalaat (PET) en polyvinylchloride (PVC).  Hoe langer plastic in het water ligt, des te giftiger het wordt door die sponswerking. Dieren die dit giftige plastic eten, scheiden dat over het algemeen ook weer uit. Een belangrijke wetenschappelijke vraag is of toxische stoffen zich kunnen ophopen in het weefsel van dieren, en langs de weg van bio-accumulatie hogerop in de voedselketen terecht komen. De mens staat bovenaan de voedselketen, dus wat betekent dit dan eigenlijk voor ons?