Trending topic: mircoplastics

Plastic vergaat na een tijdje wanneer het in het milieu terecht komt. Onder invloed van bijvoorbeeld Uv-straling en weersomstandigheden degradeert het in kleinere stukjes. Het gaat alleen niet helemaal weg, het wordt steeds kleiner. Dit plastic wordt ook wel microplastic genoemd. Over de hoeveelheid en samenstelling is nog relatief weinig bekend, zeker in binnenwateren en rivieren. Toch hebben juist deze kleine deeltjes mogelijk de grootste impact op het milieu. Ze worden makkelijk gegeten door bijvoorbeeld vogels en vissen en belanden zo in de voedselketen.

Meer inzicht is gewenst, dus wil jij onderzoek doen naar microplastic langs de Nederlandse kust, rivieren, parken en bermen van snelwegen? Bijvoorbeeld vanuit een milieu of natuurwetenschappelijke studie, of de fysische geografie. Je ontwikkelt eerst een protocol. Daarna verzamel, manage en analyseer je alle data en vertel jij ons de laatste trends!

Plastic Soup Foundation is bereid begeleiding te bieden.